Femmes

Femmes

Ohabolana 31.30

30 Fitaka ny fahatsaram-bika, ary zava-poana ny fahatsaran-tarehy; Fa ny vehivavy matahotra an'i Jehovah ihany no hoderaina.

 

Sampana Vehivavy Kristianina  dia sampana misahana ny fitaizana ara batana, ara tsaina ary indrindra ara panahy ny vehivavy.Tsy misy taona voafetra fa dia natao ho an’ ny vehivavy rehetra.
Manao fihaonana indray mandeha isambolana ny sampana, hianarana sy andinihana ny soratra masina. Ary koa manao fifanakalozan kevitra sy fifanampiana amin’ny lafiny samihafa.
Samy manana ny fanomezam- pahasoavany ny tsirairay , araka ilay fiteny hoe tsy misy manana ny ampy n’a tonga lafatra fa sambatra kosa izay mahay mifanampy. Eo ireo zay manana traikefa amin’ny fitsaboana sy ny fahasalamana, eo ny amin’ny fitaizana ny ankizy madinika, eo ny mahay manao sakafo, eo ny manana traikefa amin’ny fikolokoloana ny vatana, ireo havanana amin’ny «  entretien d’embauche » sy ny maro tsy ho voatanisa…..
Koa manainga antsika ho tonga maro rehefa misy ny fiantsoana.
Manonona ny fiadanan’ny Tompo !