Etude biblique 25/03/2023 à 18 h

Etude biblique 25/03/2023 à 18 h

SAMPANA FIANARANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

 » Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny Fanahy dia fanahy  » Jaona 3 : 6

Manasa antsika amin’ny étude biblique izay hatao ny Asabotsy 25 martsa 2023 amin’ny 6 ora hariva, eto amin’ny FPMA Vincennes, ao amin’ny efitrano ambany.
Ny loha-hevitra amin’izany dia : MANODIDINA NY ADY AMIN’NY ZAVATRA MANGEJA – tapany faharoa (Lutte contre les addictions – 2ème partie).

Pasteur Zaranaina ANDRIALAMPISON no hitondra ny fampianarana ary misy fandraisan’anjaran’ireo mpitsabo eto amin’ny Tafo FPMA Vincennes.

Hisy fiaraha-miala hetaheta aorian’ny fotoana.

One thought on “Etude biblique 25/03/2023 à 18 h

Les commentaires sont clos.

Les commentaires sont clos.