Archives de
Category: Enseignement

Enseignement spîrituel

Etude biblique 29 jona 2024

Etude biblique 29 jona 2024

SAMPANA FIANARANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Ny Sampana Fianarana ny Tenin’Andriamanitra sy ny Sampana Vehivavy Kristianina dia manasa antsika hanatrika ny « étude biblique en plein air » fanao mialohan’ny fialan-tsasatra.

Andro : Asabotsy 29 Jona 2024 amin’ny 6 ora hariva 
Toerana : 13 ter route de la Roche – 91290 Arpajon (tokantranon’i Mihandry sy Zoly Rafanomezana)
Lohahevitra : « Le jugement dernier »
Mpampianatra : Pasteur Zaranaina Andrialampison

Etude biblique 25 mai 2024

Etude biblique 25 mai 2024

SAMPANA FIANARANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA 

Hasaina isika hanatrika ny etude biblique izay hatao ny Asabotsy 25 Mey  2024 amin’ny 6ora hariva  ao amin’ny efitrano ambany rihana 

Ny Sampana Sekoly Alahady sy ny Sampana Fianarana Tenin’Andriamanitra no hiara-hifarimbona amin’izany. 

Pasteur Zaranaina ANDRIALAMPISON no hitondra ny fampianarana ary ny lohahevitra dia : « Les chrétiens et la crémation ou l’incinération selon la Bible » araka izay hitantsika ao amin’ny 1 Korintiana 15 : 42:

« Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible; il ressuscite incorruptible ». 
Manantena ny fahatongavantsika

Etude biblique 27/04/2024

Etude biblique 27/04/2024

SAMPANA  FIANARANA ny TENIN’ANDRIAMANITRA  

Asaina isika hanatrika ny fotoana  hianarana ny tenin’Andriamanitra ny  Asabotsy 27 Aprily 2024  amin’ny  6 ora hariva izay karakarain’ny sampana AMF, STK  ary ny SFT 

Ny lohahevitra amin’izany dia miainga amin’ny teny voasoratra ao amin’ny Salamo 150 : « Midera an’Andriamanitra eo amin’ny fitoerany masina. Miderà Azy eo amin’ny habakaban’ny heriny. … aoka izay rehetra manam-pofonaina samy hidera ny Tompo.

Ho tarihin’ny Mpitandrina Zaranaina ANDRIALAMPISON 
ao amin’ny efitrano ambany rihana ( salle sous sol ) 12 rue Monmory 94300 Vincennes  

Manasa antsika ho tonga maro 

Etude biblique 23/03/2024

Etude biblique 23/03/2024

SAMPANA  FIANARANA ny TENIN’ANDRIAMANITRA  

 » Ary ny oloko marina dia ho velon’ny finoana; fa raha mihemotra izy dia tsy sitraky  ny  fanahiko. »
Hebreo 10:38

Toy ny fanao isam-bolana dia hisy ny fotoana fianarana ny Tenin’Andriamanitra hanasana antsika vahoaka an’Andriamanitra tsy ankanavaka eto amin’ny Tafo Vincennes.
Andinindininy :
Andro : Asabotsy 23 mars 2024 amin’ny 6 ora hariva
Toerana : 12 rue Monmory – Vincennes (Salle sous-sol)

Lohahevitra : « Kristianina mivohy fahazavana » 

Pasteur Zaranaina ANDRIALAMPISON no hitondra ny fampianarana.

Ny Sampana Fianarana Tenin’Andriamanitra sy ny Sampana Vokovoko Manga no hiara-hisalahy amin’izany.

Manantena ny fahatongavantsika maro.

Fiadanan’ ny  Tompo.

Etude biblique 24/02/2024

Etude biblique 24/02/2024

SAMPANA FIANARANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA 

 » La relation chrétienne avec les autres » 
  » Ny fifandraisan’ny Kristianina amin’ny hafa. « 

Izany no lohahevitra ho amin’ny Etude Biblique ntsika izay ho atao ny Asabotsy 24 février 2024 amin’ny 5 ora hariva eto amin’ny Fiangonanana efitrano ambany rihana, izay hohazavain’ i RAMARLINA Gaf

 Manasa antsika ho tonga maro

 Ny Birao SFT 

Etude biblique 27/01/2024

Etude biblique 27/01/2024

SAMPANA FIANARANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA 

Manasa antsika hanatrika ny fianarana ny teny ny soratra masina amin’ity volana janoary ity, izany dia hiarahan’ny sampana fifohazana sy ny sampana fianarana ny tenin’andriamanitra ho karakaraina
Ny Asabotsy  27 janoary 2024  amin’ny  5 ora  hariva, 12 Rue Monmory 94300 Vincennes  efitrano ambany rihana

Ny loha hevitra amin’izany dia  « AZA MANAHY » Matio 6/25-34
Hiarahana amin’ny Mpitandrina Zaranaina ANDRIALAMPISON

Aorian’ny fotoana dia hisy ny sakafom-pifaliana fiarahabana tratry ny taona sy ho fiarahabana ihany koa ireo ZOKIOLONA eto amin’ny tafo Vincennes.

Manasa antsika ho tonga maro

 Ny Birao SFT 

Etude biblique 28/10/2023

Etude biblique 28/10/2023

SAMPANA FIANARANA TENIN’ANDRIAMANITRA
Notre étude biblique de ce mois se déroulera le Samedi 28 Octobre au 12 rue Monmory – Vincennes à 18h

Les sections , SFT ,STK et AMF animeront notre séance sur le thème : « LA SEXUALITÉ » avec le Pasteur ZARANAINA ANDRIALAMPISON

Il y aura une petite collation après le débat
Que la Grâce de Dieu soit sur chacun.

Etude biblique 24/06/2023

Etude biblique 24/06/2023

SAMPANA FIANARANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA 

Manasa antsika am-pitiavana hanatrika ny étude biblique izay hatao ny ASABOTSY 24 Jona 2023, izay hatao any amin’ny tokantranon’i Heriharijaona sy Nanou (6 allée de la Plaine 77950 VOISENON). 

Ny lohahevitra ho amin’izany dia : « Fa tokony hanana faharetana ianareo mba hahazoanareo izay lazain’ny teny fikasana, rehefa vitanareo ny sitrapon’Andriamanitra ». Hebreo 10 : 36

                                                         « Parce que  vous avez besoin de patience, afin qu’après avoir fait la volonté de Dieu, vous receviez l’effet de sa promesse. » Hébreux 10 : 36

hiarahana amin’ny Pasteur ZARANAINA ANDRIALAMPISON ary hifandrimbonan’ny Sampana Sekoly Alahady, Sampana Lehilahy Kristianina ary ny Sampana Fianarana ny Tenin’Andriamanitra ny fanatontosana ny fotoana.

Hanomboka amin’ny 6 ora hariva (Manomboka amin’ny 5ora ny fahatongavana eny an-toerana).

Toy ny mahazatra dia samy mitondra sakafo sy rano fisotro isika hifampizarana eny an-toerana ary ho FARANANTSIKA amin’ny ARENDRINA ho an’ireo zanantsika ny fotoana.

Tongava maro fa sady ho voky ny fanahy no hahazo fialam-boly mahafinaritra isika rehetra.

Etude biblique 27/05/2023

Etude biblique 27/05/2023

FIANARANA  NY TENIN’ANDRIAMANITRA  –  ETUDE BIBLIQUE
 

 SALAMO 118 :  » Miderà an’i Jehovah , fa tsara izy , Eny mandrakizay ny  famindram – pony  » 

Am-pifaliana no hanasana antsika rehetra amin’ny ETUDE BIBLIQUE ny Asabotsy  27 mai 2023 ho avy izao amin’ny 6 ora hariva, efitrano ambany rihana izay iarahan’ny Sampana Fianarana ny tenin’Andriamanitra SFT sy ny SAMPANA ZAVA-MANENO eto amin’ny fiangonantsika FPMA Vincennes.

Hisy ny hira ho tendren’ny Sampana Zava-maneno amintsika sy fanazavana andinin’ny Soratra Masina voafantina, ary  hinoana sahady fa hahafinaritra sy hitondra hery ary fahasoavana ho antsika izany.

Miandry antsika rehetra ary manantena ny fahatongavantsika maro.