Etude biblique 27/05/2023

Etude biblique 27/05/2023

FIANARANA  NY TENIN’ANDRIAMANITRA  –  ETUDE BIBLIQUE
 

 SALAMO 118 :  » Miderà an’i Jehovah , fa tsara izy , Eny mandrakizay ny  famindram – pony  » 

Am-pifaliana no hanasana antsika rehetra amin’ny ETUDE BIBLIQUE ny Asabotsy  27 mai 2023 ho avy izao amin’ny 6 ora hariva, efitrano ambany rihana izay iarahan’ny Sampana Fianarana ny tenin’Andriamanitra SFT sy ny SAMPANA ZAVA-MANENO eto amin’ny fiangonantsika FPMA Vincennes.

Hisy ny hira ho tendren’ny Sampana Zava-maneno amintsika sy fanazavana andinin’ny Soratra Masina voafantina, ary  hinoana sahady fa hahafinaritra sy hitondra hery ary fahasoavana ho antsika izany.

Miandry antsika rehetra ary manantena ny fahatongavantsika maro.

One thought on “Etude biblique 27/05/2023

Les commentaires sont clos.

Les commentaires sont clos.