Etude biblique 23/03/2024

Etude biblique 23/03/2024

SAMPANA  FIANARANA ny TENIN’ANDRIAMANITRA  

 » Ary ny oloko marina dia ho velon’ny finoana; fa raha mihemotra izy dia tsy sitraky  ny  fanahiko. »
Hebreo 10:38

Toy ny fanao isam-bolana dia hisy ny fotoana fianarana ny Tenin’Andriamanitra hanasana antsika vahoaka an’Andriamanitra tsy ankanavaka eto amin’ny Tafo Vincennes.
Andinindininy :
Andro : Asabotsy 23 mars 2024 amin’ny 6 ora hariva
Toerana : 12 rue Monmory – Vincennes (Salle sous-sol)

Lohahevitra : « Kristianina mivohy fahazavana » 

Pasteur Zaranaina ANDRIALAMPISON no hitondra ny fampianarana.

Ny Sampana Fianarana Tenin’Andriamanitra sy ny Sampana Vokovoko Manga no hiara-hisalahy amin’izany.

Manantena ny fahatongavantsika maro.

Fiadanan’ ny  Tompo.

One thought on “Etude biblique 23/03/2024

Les commentaires sont clos.

Les commentaires sont clos.