Etude biblique 25 mai 2024

Etude biblique 25 mai 2024

SAMPANA FIANARANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA 

Hasaina isika hanatrika ny etude biblique izay hatao ny Asabotsy 25 Mey  2024 amin’ny 6ora hariva  ao amin’ny efitrano ambany rihana 

Ny Sampana Sekoly Alahady sy ny Sampana Fianarana Tenin’Andriamanitra no hiara-hifarimbona amin’izany. 

Pasteur Zaranaina ANDRIALAMPISON no hitondra ny fampianarana ary ny lohahevitra dia : « Les chrétiens et la crémation ou l’incinération selon la Bible » araka izay hitantsika ao amin’ny 1 Korintiana 15 : 42:

« Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible; il ressuscite incorruptible ». 
Manantena ny fahatongavantsika

One thought on “Etude biblique 25 mai 2024

Les commentaires sont clos.

Les commentaires sont clos.