Etude biblique 26 novembre à 18h00

Etude biblique 26 novembre à 18h00

 » Jéhovah o, efa nasianao soa ny mpanomponao, araka ny Teninao  » (Salamo 119 : 65)

Manasa antsika rehetra am-pitiavana indray ny SFT, amin’ny Etude Biblique, ny ASABOTSY 26 Novambra 2022  amin’ny 6 ora hariva, efitrano ambany rihana

 Ny SALAMO 119 manontolo no hitondran’ ny Mpitandrina Zaranaina ANDRIALAMPISON ny fampianarana.

Misy fialana hetaheta kely aorian’ny fotoana, ary manantena ny fahatongavantsika maro.

Andriamanitra lehibe no isaorantsika amin’ny zava-drehetra, ary ho azy Irery hatrany ny voninahitra !

 » Éternel, tu as fait du bien à ton serviteur selon ta Parole. » ( PSAUME 119 : 65)

La SFT vous invite pour la prochaine Etude Biblique,  samedi 26 novembre 2022à 18h, salle du sous-sol de notre église. L’enseignement nous sera donné par notre Pasteur Zaranaina ANDRILAMPISON, sur le PSAUME 119 tout entier. 

Nous partageons ensuite une petite collation, et vous attendons nombreux .

A Dieu seul la gloire !

Les commentaires sont clos.