Etude biblique 27/04/2024

Etude biblique 27/04/2024

SAMPANA  FIANARANA ny TENIN’ANDRIAMANITRA  

Asaina isika hanatrika ny fotoana  hianarana ny tenin’Andriamanitra ny  Asabotsy 27 Aprily 2024  amin’ny  6 ora hariva izay karakarain’ny sampana AMF, STK  ary ny SFT 

Ny lohahevitra amin’izany dia miainga amin’ny teny voasoratra ao amin’ny Salamo 150 : « Midera an’Andriamanitra eo amin’ny fitoerany masina. Miderà Azy eo amin’ny habakaban’ny heriny. … aoka izay rehetra manam-pofonaina samy hidera ny Tompo.

Ho tarihin’ny Mpitandrina Zaranaina ANDRIALAMPISON 
ao amin’ny efitrano ambany rihana ( salle sous sol ) 12 rue Monmory 94300 Vincennes  

Manasa antsika ho tonga maro 

One thought on “Etude biblique 27/04/2024

Les commentaires sont clos.

Les commentaires sont clos.