Alim-bavaka 12/04/2024

Alim-bavaka 12/04/2024

SAMPANA FIFOHAZANA 

Alim-bavaka.

Mifalia mandrakariva. Mivavaha, ka aza mitsahatra. Misaora amin’ny zavatra rehetra ; fa izany no sitrapon’Andriamanitra ao amin’i Kristy Jesosy ho anareo  Aza mamono ny Fanahy : 1 Tesaloniana 5 : 16-19

Ho tanterahana ny  Zoma 12 Aprily  2024 amin’ny 8 ora alina ny alim-bavaky ny fiangonana, izay hiarahantsika mianakavy mametraka eo am-pelatanan’Andriamanitra ny asam-piangonana, ny fiainan-tokatrano sy ny momba antsika tsirairay avy.

Izany dia hiarahan’ny Sampana Tily sy ny Sampana fifohazana ho karakaraina.

Aorinan’ny fotoana dia hiaraka hifampizara nofon-kena mitam-pihavanana isika rehetra.

One thought on “Alim-bavaka 12/04/2024

Les commentaires sont clos.

Les commentaires sont clos.