Fifampiarahabana FAFATS

Fifampiarahabana FAFATS

FIFAMPIARAHABANA NAHATRATRY NY TAONA 2023 FAfAts

Ry havana,

Hampitomboina aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’ilay Andriamanitra lohan’ny fiangonana.
Araky ny resaka nifanaovana teo amin’ny komitim-paritany dia hampitaiko amintsika ny « flyer » fifampiarahabana nahatratry ny taona vaovao 2023 eto amin’ny faritany avovoany atsinanana na FAfAts ka hanasana antsika mpianakavin’ny finoana rehetra .

Ny andro dia ny 14 janvier 2023 manomboka amin’ny 10 ora maraina ny fandraisana.
Ny fotoam-pivavahana dia hanomboka amin’ny 10 ora sy sasany.
Ny FMM FAfAts no handrindra sy handamina ny fotoam-pivavahana.
Hisy fandraisana ny fanasan’ny Tompo isika amin’io fotoana io.
Hisy ihany koa ny fanaovana rakitra faharoa. Izay omen’ny Tompo amin’izany rakitra faharoa izany dia hatolotra manontolo an’i Pasitera RANDRIANANDRASANA Emma Claudine IZAY HANDEHA HISOTRO RONONO rehefa nahavita be teto anivon’ny FAfAts sy ny FPMA.
Rehefa izany fankalazana an’Andriamanitra izany dia hiara-paly sy hiaraka-hisakafo isika.

Ny fandraisana anjara amin’izany sakafo izany dia mirary dia mirary amin’izao vanin’andro sarotra hiainantsika izao satria dia ho 10 €. Ny fiangaviana dia ny hisoratanareo anarana eny amin’ny filohan’ny tafo misy anareo tsirairay satria ho voafetra ny sakafo sy ny toerana hisy antsika (150 personnes).

10 euros : Vary sy laoka : canard au poivre vert de Madagascar et Thym .
Ny FAfAts dia hanolotra dessert sy mofomamy ho antsika Ny fotoana hirahanatsika.

Dia ho hafanan’ireo tafo 9 sy sampana iraisana 5 eto anivon’ny faritany afovoany atsinanana.

Hatramin’ny 04 ora hariva isika no hiaraka hikorana sy hifaly ao amin’ny 47 rue Dulong. 75017 Paris.

Manantena ny fanotronantsika sy ny fiarahana misalahy sy ny fanehoam-pitiavana avy amin’ny Tompo amin’izany fotoana izany.

Amin’ny anaran’ny biraon’ny faritany

Pasitera RANDRIAMANANTENA Théodore Raphaël
Pasitera ANDRIALAMPISON Zaranaina
Mpitandrina mpandrindra ny FAfAts
RABE Edson
Filohan’ny FAfAts

One thought on “Fifampiarahabana FAFATS

Les commentaires sont clos.

Les commentaires sont clos.