Etude biblique 28/01/2023 à 18h

Etude biblique 28/01/2023 à 18h

FILIPIANA 4 : 19
 » Fa Andriamanitro hahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny, amin’ny voninahitra, no amin’i Kristy Jesosy. « 

Ny Sampana Fianarana ny Tenin’Andriamanitra dia manasa antsika am-pifaliana  sy am-pitiavana hanatrika  ny  Etude Biblique ny sabotsy 28 janoary 2023 amin’ny 6 ora hariva,  ao amin’ny efitrano ambany rihana Vincennes.
Ho tohizantsika amin’izany miaraka amin’i Pasteur Zaranaina ANDRIALAMPISON ny fandinihina ny SALAMO 119.

Misy fialana hetaheta aorian’ny fotoana.

Manentana antsika hamaky izany Salamo 119 izany ary ho tonga maro.

PHILIPIENS 4 : 19
 » Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse,  avec gloire, en Jésus-Christ.  » 

La SFT souhaite à tous une belle et heureuse année 2023 remplie de bénédictions !

Notre prochaine Etude Biblique aura lieu le samedi 28 janvier  2023 à 18h salle du sous-sol de notre église, suivie d’une collation.

La SFT vous invite à venir nombreux pour étudier la suite du PSAUME 119 avec le Pasteur ZARANAINA ANDRIALAMPISON. 

A Dieu seul la gloire !

One thought on “Etude biblique 28/01/2023 à 18h

Les commentaires sont clos.

Les commentaires sont clos.