Etude biblique 25/02/2023 à 18 h

Etude biblique 25/02/2023 à 18 h

SAMPANA FIANARANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

 » Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny Fanahy dia fanahy  » Jaona 3 : 6

Ny Sampana fianarana ny tenin’ Andriamanitra dia manasa antsika am-pifaliana sy am-pitiavana hanatrika ny étude biblique ny Asabotsy 25 febroary 2023 amin’ny 6 ora hariva ao amin’ny efitrano ambany rihana Vincennes.
Ny loha – hevitra hodinihantsika amin’izany dia ny hoe  » Ady amin’ny zava-mangeja «  izay hiarahana amin’ny Pasteur Zaranaina ANDRIALAMPISON.

Manantena ny fahatongavantsika maro, hisy fialana hetaheta aorian’ny fotoana.

La SFT vous invite pour la prochaine Etude Biblique, samedi 25 Février 2023 à 18h, salle du sous-sol de notre église. L’enseignement nous sera donné par notre Pasteur Zaranaina ANDRILAMPISON, sur le thème « Lutte contre les addictions ».

Nous partagerons ensuite une petite collation, et vous attendons nombreux.

One thought on “Etude biblique 25/02/2023 à 18 h

Les commentaires sont clos.

Les commentaires sont clos.