Alim-bavaka zoma 17/02/2023

Alim-bavaka zoma 17/02/2023

Hoy Jesosy Tompo  » Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo ; Tsy tahaka ny fanomen’izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo.  » Jaona 14 : 27

Am-pifaliana sy am-pitiavana no anasana antsika hanatrika ny alim-bavaka ny Zoma 17 février 2023 amin’ny 8 ora alina eto amin’ny Tafo Vincennes, ao amin’ny efi-trano ambany rihana.

Ento ny fianakaviana sy ilazao ny tapaka sy namana fa mizara ny fiadanany ho anao Jesosy Tompo.

Samy mitondra sakafo ho nofon-kena mitam-pihavanana.
Ho amintsika mandrakariva ny Tompo.

One thought on “Alim-bavaka zoma 17/02/2023

Les commentaires sont clos.

Les commentaires sont clos.